నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Monday, September 2, 2013

అవినీతి మచ్చ కడిగిపారేయడానికి సీనియా గాంధీ గారికి పెద రాయుడు మార్గం

ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లెక్కకు మించిన అవినీతిలో కుంభకోణాలతో సతమతయి పోతూ ఉంది. మరొక వైపు బీజేపీ పార్టీ మోడీని తమ ప్రధాని అబ్యర్ధిగా దాదాపుగా ప్రకటించినట్లే. ఈ పరిస్థితిలో ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి ఓట్లడగాలంటే మొహం చెల్లని స్థితిలో కాంగీయులు ఉన్నారు.
 
ఈ విషమ పరిస్థితి నుంచి తప్పించుకొని యువరాజు రాహుల్ గాంధీని గద్దె మీద కూర్చోబెట్టాలంటే రాజ మాత సోనియా గాంధీ గారికి ఒక చక్కని మార్గం పెదరాయుడు మార్గం ఉంది. పెదరాయుడు సినిమాలో గ్రామానికి పెద్దగా తీర్పులు చెప్పే వ్యక్తి స్వయానా తన తమ్ముడు పైన వచ్చిన అభియోగానికి శిక్షగా అతని కుటుంబాన్ని గ్రామం నుంచి వెలి వేస్తాడు. తమ్ముడు తన వాడయినా ధర్మం ధర్మమే అనేది ఆయన  సిద్ధాంతం. 
 
ఇలాంటిదే ఒక ఉదాహరణ మహా భారతంలో కూడా ఉంది. సంజయుడు ద్రుతరాష్ట్రుడికి  నీతి బోధిస్తూ ఒక కుటుంబం కోసం ఒక వ్యక్తినీ, గ్రామం కోసం కుటుంబాన్ని, రాజ్యం కోసం గ్రామాన్ని వదిలి పెట్టాలని చెప్తాడు. ఇప్పుడు అదే సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి అవినీతిలో కూరుకుపోయిన అల్లుడు రాబర్ట్ వాద్రాకి కూతురు చేత విడాకులు ఇప్పించి అతనితొ బంధం తెంచి వేసుకుంటే రేపు ఎన్నికల వేళ నీతికీ, న్యాయానికీ కట్టుబడి స్వయానా అల్లుడినే కాదనుకున్న ఉన్నత, ఉత్తమ కుటుంబం మాది సోనియా రాహుల్ బాబు ధైర్యంగా ప్రజల లోకి వెళ్ళ వచ్చు. 
 
ఎవరయినా దీనిని చదివిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని అమ్మ గారితో విన్నవించి చూడండి.ఏమయినా ఫలితం ఉంటుందేమో చూద్దాం.