నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Saturday, May 11, 2013

నా సెల్ ఫోన్ కెమెరాలో బందీలయిన హిమాలయాలు (Mighty Himalayas in my Mobile) Photos

గత వారం మనాలీ వెళ్ళినప్పుడు నేను నా Sony Xperia Z ఫోన్ కెమెరాతో తీసిన ఫోటొలు ఇవి. అన్నీ కూడా ఆటో మోడ్ వాడి తీసినవే. స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ ఏమీ లేవు.ఈ ఫోటో మేము దిగిన మౌంటెన్ టాప్ హోటల్ టెర్రాస్ నుంచి తీసింది. శీతాకాలంలో ఆ టెర్రాస్ పైన కూడా మంచు నిండి పోయి ఉంటుందని ఆ హోటల్ స్టాఫ్ చెప్పారు. మా రూము కిటికీలోంచి కూడ మంచుతో కప్పబడిన హిమాలయాలు దర్శనమిచ్చాయి. నిప్పుల కొలిమిలోనుండి వెళ్ళిన మాకు ఆ శీతల వాతావరణం బాగా నచ్చింది.


ఈ ఫోటొ కూడా పైన ఉన్న ఫోటో తీసిన చోట తీసిందే, కొంచెం జూమ్ చేశానంతే.

ఇది రోహ్‌తాంగ్ పాస్‌కి వెళ్ళే దారిలోని గులాబా అన్న చోట ఉన్న స్నో పాయింట్. రోహ్‌తాంగ్ పాస్‌కి వెళ్ళే దారిని మే రెండవ వారంలో తెరుస్తారట. అంచేత పర్యాటకులు ఈ స్నోపాయింట్‌లోనే మంచులో ఆడుకోవడం, సరదాగా స్కీయింగ్ చేయడం చెస్తారు.స్నో పాయింట్‌లో కూర్చుని చూస్తే ఎదురుగా కనిపించే శిఖరం ఇది.
 మనాలీకి కొంచెం దూరంలో ఉన్న సోలాంగ్ వ్యాలీలో కేబుల్ కారు ఎక్కి ఈ శిఖరం మీదికి చేరుకోవచ్చు. 

5 comments:

Anonymous said...

Amazing, beautiful! Very clear explanation about Himalayas. Nice. ThanQ.

Sirisha

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thank you madam.

అనూ said...


సెల్లు తో ఎంత బాగా తీసారు. చాలా బావున్నాయి. నేను ఎప్పుడు చూస్తానో?

Anonymous said...

WOW! The super efficient Xperia Z camera!

Anonymous said...

Greetings from Nіort, France.Mу name's Kaylene and I want to ask: do you have a spam dilemma on this page? I also am a blogger, and I was wanting to know about your predicament. A lot of us have developed some beneficial processes and we are looking to exchange ideas with other people. If you'ԁ be intгіgued, kіndly drop me a line via email.


Here is my wеb-site; modded xbox 360 controllershttp://www.scufgaming.com/us/