నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Saturday, January 19, 2013

భయ పడకు. మనం కుక్కలం, మనుషులం కాదు.


ఒక ఆడ కుక్క ఒక రాత్రి వేళ బయటకి వచ్చింది. దానిని కొన్ని మగ కుక్కలు చూశాయి. ఆ మగ కుక్కల గుంపుని చూసిన ఆడ కుక్క మనసులో డిల్లీ గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన మెదిలింది. దానితో అది భయంతో వణికి పోయింది.
 
ఆ కుక్క భయాన్ని గమనించిన ఒక మగ కుక్క దాని దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది: 

"భయ పడకు. మనం కుక్కలం, మనుషులం కాదు."

4 comments:

Krishna Palakollu said...

Super!

Anonymous said...

adirindi

Hari Podili said...

brahmandamaina cheppu debbaandi!

డా.ఆచార్య ఫణీంద్ర said...

అహ్హహ్హా ... చాల బాగుంది.
లోగడ నా ’మౌక్తికం’ బ్లాగులో నేను వ్రాసిన " శునక సూక్తి ముక్తావళి " అన్న ఈ క్రింది పద్యం గుర్తుకు తెచ్చారు!

" విశ్వాస హీనులై విర్రవీగ, మనము
మానవులము కాము - మరచి పోకు!
సాటి వారనిన ఈర్ష్యా ద్వేషముల్ గల్గ,
మానవులము కాము - మరచి పోకు!
ఐకమత్య మొకింత లేక కాట్లాడగా,
మానవులము కాము - మరచి పోకు!
యజమాని యెడ విధేయత వీడి వర్తింప,
మానవులము కాము - మరచి పోకు!

శునకమన - కాస్త ’శునకత్వము’ ను గలుగుచు,
సాటి శునకాల గౌరవించవలె - " నంచు
పిల్ల కుక్కకు బోధించె పెద్ద కుక్క
శునక పరిభాషలో నీతి సూక్తులెన్నొ!"