నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Wednesday, December 26, 2012

నమ్మి తీరాలి అందమైన ఈ పువ్వులు మనుషులే! PHOTOS

జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ పుష్పాలలో రెక్కలు, కాడలు అన్నీ మనుషులే!


6 comments:

san said...

వండర్ పువ్వుల్

san said...

వండర్ పువ్వుల్

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Nice pun.Thank you.

Praveen Sarma said...

నాకు మాత్రం అది ఫొటోషాప్ మేజిక్‌లాగే అనిపిస్తోంది.

Hari Podili said...

excellent collection.
beautiful,fantastic inexpressable

శ్రీనివాసరావు said...

కృష్ణ గారు

చాలా బాగున్నాయండి ఫొటోస్
ఎప్పటినుండో చెప్పాలనిపించింది
మీ బ్లాగ్ పేరు కొంచెం మారిస్తే బాగుంటుందేమో
విమర్శ కాదు చిన్న సలహా