నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Tuesday, October 18, 2011

నా బ్లాగ్ ఇప్పుడు లక్షాధికారి

పోయిన సంవత్సరం జనవరిలో నేను మొదలు పెట్టిన ఈ బ్లాగ్ ఈ రోజే ఒక లక్ష పేజ్ వ్యూస్ పుర్తి చేసుకుంది. ఇందుకు కారణమైన నా బ్లాగ్ వీక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు.
  
  
 ఈ పయనంలో నేను కూడా మీచేతిలో కొన్ని సార్లు వీర తాళ్ళు, కొన్ని సార్లు అక్షింతలూ వేయించుకొన్నాను. ఏది ఏమైనా నా బ్లాగ్ చూసిన వారికీ, కామెంట్లు పెట్టిన వారికీ మరొక సారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

15 comments:

Anonymous said...

Congratulations.

Apparao Sastri said...

అభినందనలు కృష్ణ గారు

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thank you very much harephala and Apparao Sastri

Sree said...

hearty congratulationse !

గీత_యశస్వి said...

congratulations

లత said...

congratulations

subha said...

Congrats andi !!

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thanks everyone.

knmurthy said...

congratulations

శశి కళ said...

congratulations.

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thank you Sasikala ji.

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thank you Murthy garu.

Anonymous said...

Hearty congratulations....!!!

tarakam said...

as a regular reader of ur blog i heartly congratulate u for achieving this milestone.thanks for the informative&entertainment value.

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thank you very much, sir.