నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Thursday, December 29, 2011

రాజన్న సినిమాలో మల్లమ్మ డిల్లీకి నడిచి వెళుతూ రాజస్థాన్‌కి ఎందుకు వెళ్ళి ఉంటుందంటే......


ఆదిలాబాద్ నుంచి డిల్లీకి నడిచి వెళ్ళే దారిలో రాజస్థాన్ వస్తుందా? రాజన్న సినిమా చూసి వస్తుంటే నా ఫ్రెండ్ నన్ను అడిగిన ప్రశ్న ఇది. వాడే కాదు, రాజన్న సినిమాని రివ్యూ చేసిన వాళ్ళు కొందరు తమ బ్లాగుల్లో కూడా ఈ విషయాన్ని ఎత్తి చూపించారు. అయితే అదేమంత తప్పు కానీ, పొరబాటు కానీ కాదని నా ఉద్ధేశ్యం.

 
చిన్న పిల్ల ఏమీ తెలియకుండా, ఎవరూ తోడు లేకుండా ఒక్కటే అంత దూరం నడిచే వెళ్ళే సమయంలో దారి తెలియకుండా ఎక్కడో పొరబాటుగా వాయవ్య దిశగా  తిరిగి రాజస్థాన్ వెళ్ళి అక్కడ ఎవరో చెప్తే తిరిగి డిల్లీ దారి పట్టి ఉంటుందని అనుకుంటే సరి.

No comments: