నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Tuesday, September 18, 2012

PHOTO BOMBS


ఇవి పేలే బాంబులు కావు.అలా అని బాంబుల్లాంటి ముద్దు గుమ్మలున్న ఫోటోలు కావు. ఎప్పుడైనా చాలా ముఖ్యమైన సందర్భాలలో ఫోటోలు దిగుతున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఎవరైనా ఫ్రేములోకి జొరబడి అందమైన ఫోటోని నాశనం చేయడాన్ని ఫోటోబాంబ్ అంటారు.అది మనుషులు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు.
 ఈ మధ్య సింసిన్నాటి ఎన్నికల సభలో అమెరికా అధ్యక్షుడు బారాక్ ఒబామాకి ఈ అనుభవం ఎదురయింది. ఆయన ఉపన్యసిస్తుండగా కొంచెం దూరంలో ఒక మనిషి అటువైపు తిరిగి మూత్ర విసర్జన చేయడం ఫోటోలో వచ్చింది. గతంలో కూడా ఒకట్రెండు చిన్నపాటి ఫోటోబాంబుల్లో ఒబామా చిక్కుకున్నారు. వాటిని మరిన్ని చిలిపి ఫోటోబాంబులనీ దిగువన చూడండి.

PhotOBAMA

We Need Nothing Butt Freedom


President Obama Photobombed


Nice photobomb

ramantic photobomb


Photobomb Level... Yah, That Happened3 comments:

yuddandisivasubramanyam said...

VERY INTERESTING ARTICLE, REGARDS..

the tree said...

వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలండి,

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thank you siva subrahmanyam and the tree.