నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Monday, February 4, 2013

Google తో ఈ గమ్మత్తులు చేసి చూడండి


Google space bar లో Do a Barrel Roll అని టైప్ చేసి Enter నొక్కండి. ఏం జరుగుతుందో చూడండి.

Google ని వెనకనుంచి అంటే elgooG అని టైప్ చేసి Enter నొక్కి చూడండి.

Google space bar లో Zerg Rush అని టైప్ చేసి Enter నొక్కి రెండు నిముషాలు చూడండి.

Google space bar లో Funny Google అని టైప్ చేసి వచ్చిన మొదటి లింక్ ఓపెన్ చేయండి. అప్పుడు వచ్చిన బాక్స్‌లో మీ పేరు టైప్ చేసి Enter నొక్కండి. Google స్థానంలో ఆవే రంగుల్లో మీ పేరు వస్తుంది.

5 comments:

రసజ్ఞ said...

:) భలే వున్నాయి. Thanks for sharing!

మాలా కుమార్ said...

బాగున్నాయి :)thanks for sharing .

మాలా కుమార్ said...

బాగున్నాయి :)thanks for sharing .

మాలా కుమార్ said...
This comment has been removed by the author.
KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thank you.