నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Loading...

Sunday, January 8, 2012

ఈ సెలబ్రిటీలకు మానర్స్ పట్టవా ?


మొన్న టీవీలో అలా చానల్స్ తిప్పుతూ ఉండగా ఒక చోట శ్రీ రామ రాజ్యం అర్ధ శత దినోత్సవ వేడుకలు కనిపించింది. ఒక మంచి సినిమా కష్ట పడి, బాగా ధైర్యం చేసి తీశారు అన్న అభిప్రాయం నాకు ఉండడంతో కాస్సేపు చానల్ మార్చకుండా చూశాను. ఇలాంటి వేడుకలలో హీరోని ఆకాశానికి ఎత్తేయడం మామూలు. కానీ ఇక్కడ బాలకృష్ణని పొగడ్డం సమంజసం అనిపించింది. ఈ సినిమాలో వయసు స్పష్టంగా కనిపించినా, తొడగొట్తడాలు, సుమోలు గాలిలోకి ఎగరడాలు లేకపోయినా, తన restrained performance తో బాగా చేశాడు బాల కృష్ణ.
  
అయితే మధ్యలో ఒకాయన మాట్లాడుతూ హీరోని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తూ ఉండగా బాల కృష్ణ మరొక వైపు తన సెల్ ఫోన్‌లో మాట్లాడుతూ బిజీగా ఉండిపోయాడు. అంతే కాకుండా పక్కన కూర్చున్న కృష్ణం రాజుకి ఆ ఫోన్ అందించి ఆయనతో ముచ్చట్లాడుతూ కనిపించాడు. పాపం ఆ వక్త తన మాటల మధ్యలో తల తిప్పి బాల కృష్ణ వైపు చూసినప్పుడు హీరో గారు తన సంభాషణలో బిజీగా ఉన్నారు.


కనీసం ఇలాంటి సమావేశాలలో అయినా కొంచెం మానర్స్‌తో మెలగాలని ఈ సెలబ్రిటీలకి అనిపించదేమో పాపం.