నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Friday, April 8, 2011

L.O.L. కి ఆక్స్‌ఫర్డ్ డిక్షనరీలో దక్కిన స్థానం.


LOL 

LOL.ఇంటర్నెట్‌లో చాటింగ్, మెయిలింగ్ చేసే వారికి సుపరిచితమైన పదం(phrase అనాలేమో) ఇది. Laughing out loud కి సంక్షిప్త రూపమే ఇది. ఇంటర్నెట్‌తో సంబంధం లేని వారికి ఇదొక పిచ్చి పదంలా అనిపించవచ్చు. ఇంతవరకూ నెటిజెన్లకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ LOL ఇప్పుడు Oxford English Dictionery లో స్థానం సంపదించుకోబోతోంది. OED కొత్త ఎడిషన్‌లో LOL కి ఈ గౌరవం దక్కబోతోంది.

బాషా వేత్తలకి ఈ సంగతి కోపం తెప్పించినా కొత్త తరం మాత్రం హర్షిస్తారని OED సంపాదక బృందం ఆ విమర్శలనేమాత్రం పట్టించుకోకుండా LOL కి తమ నిఘంటువులో స్థానం కల్పించడానికే నిశ్చయించుకున్నారు.

No comments: