నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Wednesday, April 4, 2012

చైనాలోని ఈ బ్రిడ్జి ఒక ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం


చైనాలో ఎత్తైన,పొడవైన అంజైట్ బ్రిడ్జిని నిన్న ట్రఫిక్ కోసం తెరిచారు. ఈ బ్రిడ్జి పొడవు 3858 అడుగులు. 
No jams: It is hoped the bridge will help ease traffic jams which are common in the mountainous area which has narrow, steep and winding roads

High rise: The bridge is a key part of the Jishou-Chadong Expressway, a 64-kilometre road which has 18 different tunnels which cover about half of its length

ఇది 1102 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది. హునాన్ రాష్ట్రంలోని, డేహాంగ్ లోయపైనున్న ఈ ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం నిర్మాణం 2007లో మొదలయింది.
Dizzying: Labourers put the finishing touches to the Anzhaite Long-span Suspension Bridge in Jishou, Hunan, China, this week, just in time for its opening

Brush with death: Work started on the engineering feat in October 2007 and the bulk of the work finished at the end of last year
 ఈ బ్రిడ్జివల్ల ఈ పర్వత మార్గంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫోర్ లేన్ బ్రిడ్జిలో పాదచారులకి ప్రత్యేక లైన్ ఉంది.


Eerie: The bridge, which is lit up at night with 1,888 lights, is the fourth suspension bridge to cross a valley so wide it seems to be connecting two mountain ranges

Anzhaite long-span suspension bridge opens in Jishou, Hunan province

 ఈ బ్రిడ్జిని రాత్రి వేళల్లో 1888 లైట్లతో వెలిగిస్తారు.

2 comments:

♛ తెలుగు పాటలు ♛ said...

ఏమి చేయాలి అన్న చైనా వారి తరువాతనే.. ౨౦౧౨ మూవీ లో కూడా ఆ పడవలను చైనా వారితోనే చేపిస్తారు... అదే ఇండియా లో అయితే ఎన్నిరోజులు పట్టేదో కదా... చైనా ఫోన్ నుచి ఈ బ్రిడ్జ్ వరకు... తిందాం అని కాకుంట ప్రజలకోసం చేదాం అనుకుంటే ఇలాంటి వండర్స్ చేయవచ్చు...

Anonymous said...

ఎన్ని చేసినా బ్రిడ్జి కి ఎరుపు రంగు అంతగా నప్పినట్లు లేదు. సర్లెండి అది వారిష్టం.