నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Wednesday, June 30, 2010

నేను ఆ రోజు బ్లాగులో రాసిన దానిని ఈరోజు ప్రపంచమంతా కోరుతోంది!

ఈ నెల 21న నేను ఒక పోస్టు పెట్టాను-ఫుట్ బాల్ లో కూడా టీవీ రీప్లే చూసి రిఫరీ నిర్ణయాన్ని మార్చే వీలుండాలని.దీని అవసరం ప్రపంచానికి మొన్న తెలిసొచ్చింది.
జర్మనీ పైన ఇంగ్లాండు ఆటగాడు లాంపార్డ్ కొట్టిన బంతి గోల్ పోస్టు లోపల పడి బయట కొచ్చినా రిఫరీ దానిని గోలుగా ఒప్పుకోలేదు.అదే రోజు ఇంకొక మ్యాచ్ లో అర్జెంటీనా ఆటగాడు ట్రెవెజ్ ఆఫ్ సైడ్ లో చేసిన గోలు రిఫరీ క్యాన్సిల్ చేయలేదు.
ఇప్పుడు అందరూ టీవీ రీప్లే చూసి రిఫరీ నిర్ణయం చెప్పేలాగా రూల్సు మార్చాలని అంటున్నారు.సరిగా ఆలోచిస్తే ఇందులో న్యాయం ఉందనిపిస్తోంది.అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ లు జరిగే అన్ని చోట్ల జయంట్ స్క్రీనులుంటాయి.దానిలో చూసి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి రిఫరీకి ఎక్కువ సమయం పట్టదు.అందువల్ల సమయం వృధా అవదం ఉండదు.

టెక్నాలజీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని వాడుకోవడంలో తప్పు లేదు కదా?

1 comment:

వెన్నెల రాజ్యం said...

అవసరం ప్రపంచానికి ఎప్పడో తెలిసొచ్చింది. టెక్నాలజీ సాయం తీసుకోవాలంటూ ఫుట్ బాల్ అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్నరు. తర్జన భర్జనలు జరిగియా. ఫిఫా మాత్రం మొండిగా పట్టించుకో లేదు. ఇప్పడు కాస్థ కళ్లు తెరిచినట్టుంది.