నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Loading...

Tuesday, June 22, 2010

ఫుట్ బాల్ లో కూడా టీవీ రీప్లే పెట్టాలి.

అంపైర్లు కూడా మనుషులే అన్ని నిర్ణయాలు అన్ని సార్లు కచ్చితంగా తీసుకోవడం అని టెలివిజన్ రీప్లే చూసి నిర్ణయం చెప్పడానికి థర్డ్ అంపైర్ అనే కాన్సెప్టు పెట్టాక చాలా రన్ అవుట్లలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీలయింది.
చూస్తే ఫుట్ బాల్ లో కూడా ఇలాంటిది పెడితే బావుండనిపిస్తోంది.చాలా వేగంతో జరిగే ఆటలో లైన్ అంపైర్ అన్ని సార్లు ఆటగాళ్ళతో సమానంగా పరిగెత్తి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవచ్చు.ముఖ్యంగా ఆఫ్ సైడ్ తెలుసుకోవడంలో ఈ సమస్య వస్తుంది.

నిన్న చిలీ-స్విట్జర్లాండ్ మ్యాచ్ లో చిలీ ఆటగాళ్ళ దాడులని స్విస్ ఆటగాళ్ళు చాలాసేపు ఎదుర్కొన్నారు. చివరి పది నిముషాలలో చిలీ చేసిన ఒక గోలు ఆఫ్ సైడుగా రిఫరీ ప్రకటించాడు. మరి కాస్సేపటిలోనే చిలీ చేసిన మరొక గోలు కూడ ఆఫ్ సైడే.రిఫరీ దాన్ని చూసుకోలేదు.కానీ టీవీలో ఆ విషయం స్పష్టంగా కనిపించింది.దీనితో స్విస్ ఆటగాళ్ళకి ఓటమి తప్పలేదు.
టీవీలో చూసి నిర్ణయం మార్చడానికి మరొక అంపైర్ ఉంటే ఇలాంటి వాటిని అరికట్టవచ్చు.

1 comment:

Anonymous said...

yes you are right