నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Saturday, January 23, 2010

ఛర్ఛా వేదికలా ఛేపల మార్కెట్లా

పొద్దున్న లేస్తే ప్రతి ఛానల్లో ఏదో ఒక అంశమ్మీద పానల్ డిస్కషన్ పేరుతో కొందరు నాయకులని అప్పుడప్పుడు కొందరు అనలిస్టులని ఛేర్ఛి ఛర్ఛా కార్యక్రమం అనే తంతు పెడతారు.ఇవి అన్నీ కూడా ఆరోజు వార్తా పత్రికలలో వఛ్ఛిన వార్తల మీద నే ఉంటాయి.కాకపోతే ఈ తంతులో ప్రేక్షకులకి ఛిర్రెత్తే విషయం ఏమిటంటే ఈ నిపుణులలో ఎవెరు కానీ ఎప్పుడో తప్ప పక్క వాడు ఏమి ఛెపుతున్నాడో కొఛెం కూడా పట్టింఛుకోకుండా నా గోల నాదే అన్నట్టు వాగుటుంటారు. నా ఛిన్నప్పుడు స్కూలులో ఎక్కువ గొడవ ఛేస్తుంటే మాస్టారు వఛ్ఛి "ఏమిట్రా ఇది క్లాసా లేక ఛేపల మార్కెటా?" అని కేకలేసే వాడు. ఇప్పుడు ఈ ఛర్ఛా వేదికలు అంత కన్నా అన్యాయంగా తయారయ్యయి.వీరిలో కొందరు మరీ ఆగం గాళ్ళు ఉన్నారు.కాంగ్రెస్ నుంఛి అంబటి రాంబాబు ఇందులో మరీ ఛెప్పుకొదగ్గ వ్యక్తి. మైకు తన హక్కు అన్నట్టుగా ఫీలవుతుంటాడు ఈయన.పక్క వాళ్ళకు మాట్లాడే హక్కు లేనట్టూ అది కేవలం తన ఒక్కడికే వున్నట్టూ ఛూసే వాళ్ళకూ,యంకరుకూ ఛిర్రెత్తిస్తూ కేకలేస్తూ వుంటాడు.ఏ కోవలో ఛేర్ఛదగ్గ మరొ వ్యక్తి నన్నపనేని రాజకుమారి.ప్రజ రాజ్యం శోభారాణి కూడా తక్కువేమీ కాదు.కానీ ఏ మహిళా నాయకురాళ్ళ గురింఛి, వారి వీధి పోరాటాల గురింఛి మళ్ళీ మరో బ్లాగులో వివరంగా మరో సారి. తెలుగుదేశం నుంఛి వర్ల రామయ్య , కాంగ్రెస్సు ఆనం వివేకాంద రెడ్డి ఈ లిస్టులో ఛేర్ఛ దగ్గ మరో ఇద్దరు ప్రముఖులు.ఛెప్పుకొంతూ పోతే ఈ లిస్టు ఛేంతాడు అవుతుంది.కొంత కాలానికి, అప్పటి దాకా ఎందుకు, ఇప్పుడే పెద్ద వాళ్ళూ ఈ ప్రోగ్రాముని ఛూస్తే పిల్లలు ఛెడిపొతారని భయపడి ఛిన్నపిల్లల ముందు దీన్ని ఛూడకుండా టీవీలు కట్టేయడం మంఛిది.

sandy691972@rediffmail.com

No comments: