నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Friday, January 29, 2010

మా IPL కూలీలు-మా ఇష్టం

ఈ మధ్య జరిగిన ఐ పీ ఎల్ -3 వేలంలో పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్ళని ఎవరూ పాడుకోకపోవడంపై చాలా గొడవ జరిగిన విషయం అందరికీ గుర్తుండి వుంటుంది. ఐతె దీనిలో అంత తప్పేముందో నాకు అర్థం కాలేదు.ఐ పీ ఎల్ టీం అంటే అది ఒక వ్యక్తికో లేదా సంస్థకో స్వంతం.అందులో ఎవరు వుండలన్నది పూర్థిగ వారి అభిప్రాయం బట్టే వుంటుంది.ణా దగ్గర ఎలాంటి కూలీలు పని చేయాలో నేను నిర్ణయిస్తాను. ఎందుకంతే వాళ్ళకి జీతం నేను ఇస్తాను కాబత్తి. ఇదీ అంతే.కాబట్టి దీనిని ఇంతటితో వదిలి వేసి పాకీ క్రికెటర్లు ఇంకో అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ వుంటే మంచిది.

2 comments:

Anonymous said...

ఈ ఐపీయల్ లో ఆటగాళ్ళు ముందు సంతలో పశువులు, తరువాత కూలీలు.

Vinay Chakravarthi.Gogineni said...

mari andaram koolelekada job kosam choose and chese

enduku boss ivanni