నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Friday, January 29, 2010

రోశయ్యా కొంచెం మగాడివనిపించుకో

తాతా రోశయ్యా, నాకు నీ మీద చాలా సానుభూతి వుంది.ఇంత కాలం శాస్వత నంబర్ టూ లా బ్రతికి ఇప్పుదు నం.1 అయితె కొంచెం ఇబ్బందే మరి.కానీ ఎంత కలం ఈ బానిస బ్రతుకు?ఎందు కోసం? ముఖ్య మంత్రిగా మూదో నాలుగో వేల కోట్లు వెనకేసుకొని ఏం సాదించాలని?ఆ డబ్బు అనుభవించె వయస్సు నీకు లేదాయే?సోనియ్యమ్మని ఛూసి భయం నీకెందుకు? నీ కొడుకులో, భందువులో రాజకియాల్లో లేరు వారికేమైనా అవుతుందేమోనని భయపడడనికి.ఎత్తు.తలెత్తి జీవింఛు.రేపో మాపో నువ్వు పోయాక నువ్వు వెనకేసిన కోట్లు ఛూసి నిన్ను ఛరిత్ర అంచనా వేయదు.నువ్వు సాదించిన దన్ని చూసే నీ స్తానం నిర్నయించబడుతుంది.ప్రతిదానికీ అధిష్టానం ఆర్డర్ కొసం చూడకుండా స్వంతంగా కొన్ని పనులు చేయి.సోనియాకి నచ్చకపొతె "గో టు హెల్" అను.అప్పుడు మన రాష్ట్రమే కాదు దేశమంతా నిన్ను నివ్వెర పొయి చూస్తుంది.మగాడంటే వీడేరా అని వేనోళ్ళా పొగుడుతుంది.నీకు నచ్చని వాళ్ళు మంత్రులైనా అధికారులైనా పీకి పారెయ్యి.స్వంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకొ.ఆ తరువాత సోనియజికి తెలియచేయి.ఏమైనా అటూ ఇటూ అయితే ఈ పదవి నా కాలి గోటితో సమానం అని ధిక్కరించు.చరిత్ర నిన్ను గొప్పవాడిగా గుర్తు పెట్టుకొంటుంది.నువ్వు శాశ్వతంగా చరిత్రలో ఒక్క మగాడిగా నిలుస్తావు.డబ్బు ముఖ్యం కాదు.ఒక వేళ కోటానుకోట్లు వెనకేసుకొన్నా దానివలన నీకు అస్సలు ఉపయొగం లేదు.ఊరు పొమ్మంటూంది కాడు రమ్మంటోంది. ఈ వయస్సులొ కొంచెం శాశ్వత మయిన కీర్తి కోసం ప్రయత్నించు.ఆల్ ది బెస్ట్, తాతా.

3 comments:

taTi maTTa said...

roshayyemi takkuva kaadu brother. anni telisina media vadigaa chebutunna. aayanaa naa vaataa emta ane vaade.

చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

What I want to tell him is that he won't get anything out of accumulating millions, excepy leaving them to his heirs and die.He will be forever etched as a good-for-nothing CM.I want him to be a dare devil without thinking of wealth in this last stage of his life.

Anonymous said...

రాక రాక వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆయన సార్ధకం చేసుకొంటే బాగుంటుంది ప్రజల మనసులో చిరస్థాయిగా నిలిచేలా. గొప్ప సంపదలు సంపాదించిన అలెగ్జాండర్ కూడా వట్టి చేతులతోనే పోయాడు.