నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Loading...

Tuesday, February 2, 2010

షరియా మెరుగైన విధానమా?

అందరం చూశాం...కన్నీటితో చూశాం...గుండెలు పగులుటుంతే చూశాం...గుండెలు పగిలేలే చూశాం...వైష్ణవిని ఎలా చంపారో చూశాం..రేపు అ హంతకులు తప్పించుకోవడ< కూడా చూస్తామేమో? మహా ఐతే పోలీసులు ఒకడిని ఎంకౌంటర్ చేసి చేతులు దులిపేసుకుంటారు.అంతటితో మనమూ మన చానల్సూ దీన్ని వదిలేసి మరొక దానిని తగులుకుంటాం. ఇదే దారుణం మళ్ళీ జరగదని నమ్మకం మీకుందా?
నాకు లేదు.
సజ్జనార్ సాబ్ యసిడ్ దాడి నిందుతులని ఎన్ కౌంటర్ చేసిన మర్నాడే యాసిడ్ సంఘటన పునరావృతం కవడం మీరు చదవలేదా?
అందుకె నాకు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి కేసుల్లో మన ఐ పీ సి కన్నా షరియా చట్టం బగా పని చేస్తుందేమోనని!
వెధవలని నడి రోడ్డు మీద కట్టి వేసి రాళ్ళతో కొట్టి చంపితే ఇంకొకడికి ఆ పని చేయాలంటే వెన్నులో వణుకు పుట్టదా?
ఒక వివరణ: నేను ముస్లిమునో, సూడో సెక్యులరిస్టునో కాదు.నరెంద్ర మోడి ని సమర్దించే కాస్త రైట్ వింగు వాడిని. అయిన వైష్ణవికి జరిగిన దాౠణం చూసాక నాకు అనిపించింది ఇలాంటి రక్షసులని శిక్సించాలంటే షరియా ఒక్కటే సరైన పద్ధతి అని.

No comments: