నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Loading...

Thursday, February 4, 2010

రోశయ్యా నీకు బుధ్ధుందా?

తాతా రొశయ్యా ఎవరేమన్నా నీ మీద నాకు చాలా నమ్మకం వుండేది రాష్ట్రాన్ని సరిఘా నడపగల సమర్ధుడివని. కానీ మొన్న పత్రికా సమావేశంలో నీ మాటలు చూశాక అది పోయింది. పోలీసులు మనని కాపాడగలరని నాకేమి భ్రమలు లేవు అని నువ్వన్న మాటలు నీమీద వున్న విస్వాసాన్ని తుంచేశాయి.
పోలీసుల మీద నీకే నమ్మకం లేకపోతే ప్రజలకు, ప్రతి పక్షాలకు ఎళా వుంటుంది? అయినా నీకు ఇప్పటికైనా ఎక్కిందో లేదో గానీ నువ్వు ఈ రాష్ట్రానికి అధినేతవి.అనుమానంగా వుంటే ఒక సారి సోనియ్యమ్మకి ఫోన్ చేసి అడిగి కనుక్కో.
సమర్ధులైన పోలీసులని కీలకమైన పోస్టుల్లో నియమించి వారితో పని చేయించాలసిన భాధ్యత నీమీద వుంది.అది చేత కాక పోతే పక్కకి తప్పుకోవడం మంచిది కదా.వుంటే గింటే మీ పార్టీలో ఎవరైనా అదీ లేకుంటే ఆపోజిషన్ లోనుంచే సమర్ధుడెవరైనా వచ్చి పాలన చేస్తాడు.
నీ చేతిలో రాష్ట్రలక్ష్మిని చూస్తుంటే నపుంసకుడి పక్కన రంభని చూస్తున్నట్లుంది.

No comments: