నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Friday, December 31, 2010

ఈ సంవత్సరం 50 వేల హిట్లు. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు

జనవరి 16, 2010 లో మొదలు పెట్టిన ఈ బ్లాగుకి డిసెంబరు 31 లోగా  50 వేల హిట్లు వచ్చాయి. నా బ్లాగుని చదివిన వారికి, కామెంట్లు పెట్టిన వారికీ అందరికీ హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు.

     

5 comments:

jaggampeta said...

నూతన సంవత్సరం లో మీరు ,మీ కుటుంబం ఆనందంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ ....మల్లిశ్రీ

SRRao said...

మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

SRRao
శిరాకదంబం

Sree said...

Happy new year krishna garu!!

లత said...

happy new year krishna gaaru

KRISHNA'S చెప్పు దెబ్బలు-పూలదండలు said...

Thanks all of you.Sorry for delay in replying.I was out of station.