నచ్చిన వాళ్ళకి పూలదండలు, నచ్చని వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడుతుంటాయి ఇక్కడ. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి చెప్పుదెబ్బలు పడినప్పుడు తిట్టుకోకుండా చదవండి. NOTHING IS PERSONAL HERE. ALL IN THE GAME,er,BLOG.

Search This Blog

Thursday, December 30, 2010

EXTREME యోగా!

యోగా ఇప్పుడు చాలామంది అనుసరించే ఫిట్‌నెస్ మంత్రమైంది. బాబా రామ్‌దేవ్ యోగాని బాగా పాపులర్ చేస్తున్నారు. మొన్న వారం రోజులు సునాయాసంగా నిరాహార దీక్ష చేసి కులాసాగా ఉన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హెల్త్ సీక్రెట్ యోగానే అట. అందరూ మామూలుగ చేసే ఆసనాలు కాదు, ఇక్కడ చూపించిన ఆసనాలు చూడండి. దీనిని extreme yoga అంటారట. ఇది కేవలం ఎక్స్‌పర్ట్‌ల కోసమే. మన లాంటివారి కోసం కాదు సుమా. మీలో ఎవరైనా ఈ ఆసనాలు చేయగలిగే వారుంటే నా హాట్సాఫ్!

Extreme Poses in Yoga   people Extreme Poses in Yoga   people Extreme Poses in Yoga   people Extreme Poses in Yoga   people Extreme Poses in Yoga   people Extreme Poses in Yoga   people  Extreme Poses in Yoga   people

No comments: